Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

Thiết Bị Máy Móc Sản Xuất Carton Nhà sản xuất Personal

2 weeks ago Phones & Tablets Saki   17 views

₦1

  • thiet-bi-may-moc-san-xuat-carton-nha-san-xuat-big-0
Location: Saki
Price: ₦1

Gi峄沬 thi峄噓 s啤 l瓢峄 s岷 ph岷﹎: M谩y nhi峄噒 ki峄僽 xoay 膽峄乽 l玫i gi岷 trong m谩y s岷 xu岷 b矛a carton.
膼岷穋 膽i峄僲 hi峄噓 su岷 k岷縯 c岷:
鈼廥i lanh l脿m n贸ng s啤 b峄?ph霉 h峄 v峄沬 ti锚u chu岷﹏ qu峄慶 gia c峄 b矛nh 谩p l峄眂 lo岷 I, v脿 k猫m theo ch峄﹏g nh岷璶 ki峄僲 tra b矛nh 谩p l峄眂.
鈼廡瓢峄漬g xe 膽瓢峄 l脿m b岷眓g gang;
鈼廋ylinder c岷 tr煤c 膽岷 h矛nh b岷 d峄, gi岷 c啤 s峄?膽瓢峄 l脿m n贸ng 膽峄乽;
鈼廋ylinder 膽瓢峄漬g k铆nh ngo脿i: 桅828mm / 1028mm;
鈼廋啤 ch岷?truy峄乶 x铆ch 膽瓢峄 t铆ch h峄 v脿o th脿nh xe, an to脿n v脿 膽谩ng tin c岷瓂, c岷 tr煤c c膬ng l脿 b锚n ngo脿i, d峄?膽i峄乽 ch峄塶h.
鈼廋on l膬n d岷玭 h瓢峄沶g: 膽瓢峄漬g k铆nh 38138mm, m峄檛 con l膬n chuy峄僴 h瓢峄沶g 膽瓢峄 c峄?膽峄媙h tr锚n th脿nh xe v脿 hai 膽瓢峄漬g k铆nh kh谩c 蠁138mm c贸 th峄?b啤i b锚n ngo脿i xi lanh s岷 s啤 b峄? 膽i峄乽 khi峄僴 khu v峄眂 l脿m n贸ng gi岷 b峄?m岷穞 v脿 c贸 th峄?膽i峄乽 ch峄塶h song song con l膬n n峄昳
鈼廝h岷 vi g贸c 膽i峄乽 ch峄塶h c峄 g贸c qu岷 l脿 kho岷g 0鈭?60 掳.
鈼廥ylanh s岷 s啤 b峄?谩p d峄g thi岷縯 k岷?xoay t峄慶 膽峄?c峄?膽峄媙h, gi煤p hi峄噓 qu岷?l脿m cho nhi峄噒 膽峄?b峄?m岷穞 c峄 xylanh gia nhi峄噒 膽峄乽 v脿 chuy峄僴 n贸 v脿o gi岷 膽峄? gi岷 t峄昻 th岷 n膬ng l瓢峄g nhi峄噒 h啤i n瓢峄沜 v脿 kh么ng d峄?l脿m v峄?gi岷;
鈼廣峄沬 膽峄檔g c啤 0,75KW + h峄檖 gi岷 t峄慶 worm;
鈼廠峄?d峄g v貌ng bi l膬n t峄?c芒n b岷眓g + v貌ng bi l膬n h矛nh tr峄? 膽瓢峄 b么i tr啤n b岷眓g m峄?nhi峄噒 膽峄?cao, v貌ng quay c峄 xi lanh quay s岷?kh么ng b峄?k岷箃.Thiết Bị Máy Móc Sản Xuất Carton Nhà sản xuất
website:http://www.fulicorrugator.com/corrugated-machinery/